Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 43

Nr 29(b) – Jefim Fiłończyk, bandyta

P-5030
Miejsce:Pińsk
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret