Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany

Nr 304 – Stanisław Manthey, przestępca polityczny

P-5323
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Stanisław Manthey (być może identyczny z żyjącym w latach 1893-1969) obracał się w okolicach Torunia, pracował jako st. referent w Wydziale prawno-ekonomicznym Pomorskiej Izby Rolniczej i publikował na temat spółdzielczości polskiej i niemieckiej na Pomorzu. Nie wiem, czemu się znalazł w tym albumie – może podejrzewano go o szpiegostwo na rzecz Niemiec?

Na zdjęciu w jako posterunkowy Policji Państwowej w mundurze z lat 1927-36.(informację dostarczył p. Michał Chlipała, za co bardzo dziękuję)