Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 15

Nr 31 – Bolszewicy z Ukrainy i Saulewicz, przestępca polityczny

P-5032
Miejsce:Ukraina
Twórca:
Tematyka:Grupowe

10×11 cm

Narada członków Komunistycznej Partii (bolszewickiej) Ukrainy. Zaznaczony Saulewicz.