Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.26

Nr 340 – Sara Fajncajg, przestępca polityczny

P-5361
Miejsce:Wilno
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret