"Gazeta Śledcza" 17 IV 1930
"Gazeta Śledcza" 17 IV 1930

Nr 368 – Zwłoki chorej umysłowo znalezione na torach

P-5390
Miejsce:
Twórca:
Tematyka:Portret

7,5×9,5 cm