Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 25
Z akt cywilnych Poznania

Nr 382 – Wilhelm i Marcelina Sowadzcy, przestępca polityczny

P-5406
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

(zdjęcia, zwłaszcza Wilhelma Karola, zapewne wcześniejsze)