Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.97
Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 29

Nr 390 – Aleksander Korzyń vel Kozin vel Grzegorz Buchanów, komunista, przestępca polityczny

P-5416
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

10×12 cm