" Gazeta Śledcza" 25 IX 1930
" Gazeta Śledcza" 25 IX 1930

Nr 469 – Andrzej Strzyżeski vel Wawrzyniec Nowicki, poszukiwany

P-5502
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Z „Gazety Śledczej” nie wynika, czy był poszukiwany tylko za używanie fałszywych dokumentów, czy również za inne przestępstwa.