"Gazeta Śledcza" 4 XII 1930
"Gazeta Śledcza" 4 XII 1930
Miejsce:Uchanie
Twórca:
Tematyka:Portret

9×9 cm

Zapewne zbiegła z Janem Krzanowskim, utrzymującym się z „gry w cukierki”.