"Gazeta Śledcza" 11 III 1932
"Gazeta Śledcza" 11 III 1932
Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.64

Nr 509 – Izrael Gajst, komunista, przestępca polityczny

P-5544
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Portret

6×12,5 cm

Sześć zdjęć Nr 504-509 (P-5539 do P-5544) wygląda na pochodzących z jednej sprawy: są (poza jednym) oznaczone tym samym numerem sprawy oraz w większości podobnie zmodyfikowane (zamazanie tej części tabliczek, gdzie widać nazwę Urzędu Śledczego w Warszawie). Wykonano je od 1927 do 1930 roku – a że na jednym jest Izrael Gajst, komunista oskarżony o art. 102 kodeksu Tagancewa (udział w spisku w celu dokonania zamachu na ustrój), są to zapewne warszawscy komuniści.