"Gazeta Śledcza" 3 VII 1933
"Gazeta Śledcza" 3 VII 1933
Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.124
Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.31
"Dziennik Wileński" z 8 II 1930.

Nr 518 – Samson Lipnik vel Lipiuk, przestępca polityczny

P-5553
Miejsce:Wilno
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Siedemnastoletni Szymon Lipnik, student prawa na Uniwersytecie Wileńskim, został zatrzymany we wrześniu 1929 roku za rozrzucanie ulotek Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Wilnie po wiecu Bundu w gmachu Makabi. Skazany na 3 lata poprawczaka.