Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.33

Nr 538 – Berta Goldsztejn, przestępca polityczny (późniejsze)

P-5573
Miejsce:Grodno
Twórca:
Tematyka:Portret

7×11,5 cm