Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.33

Nr 542 – Józef Turoń, przestępca polityczny, komunista z Cieszyna

P-5577
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

9×11,5 cm

Józef Turoń (1899-1941), zaczynał jako członek Komunistycznej Partii Czechosłowacji, aresztowany w Krakowie w 1928, działał w Trzyńcu, a potem wyjechał przez Berlin do ZSRR. Zaaresztowany z żoną Anną w 1934 w czasie stalinowskich czystek, zesłany do Magadanu, gdzie zmarł. Anna wróciła z Krasnojarska w 1957.

Więcej: https://sbc.org.pl/Content/139365/Zwr74001.pdf