"Gazeta Śledcza" 28 VIII 1931
"Gazeta Śledcza" 21 VII 1931
Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.30

Nr 557 – Ferdynand Tkaczow, przestępca polityczny

p-5592
Miejsce:Lublin
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Ferdynand Tkaczow (właśc. Tkaczów), ps. Bogumił (1902-1936), działacz ludowy i komunistyczny. Początkowo w PSL „Wyzwolenie”, potem w Zjednoczeniu Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”, od 1930 poseł na Sejm RP (w Komunistycznej Frakcji Poselskiej). Po zgłoszeniu wniosku o pozbawienie go nietykalności poselskiej zrzekł się mandatu i nielegalnie opuścił Polskę. Od 1931 na emigracji. W 1934 działał w Przedstawicielstwie KPP przy Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej. Zgładzony w czystkach stalinowskich.