Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.4

Nr 65 – Zuzanna Adler, przestępca polityczny

P-5070
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret