Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.192
"Gazeta Śledcza" z 8 VII 1933
"Gazeta Śledcza" z 8 VII 1933

Nr 728 – Władysław Ślęczek, komunista

P-5791
Miejsce:Chrzanów
Twórca:
Tematyka:Portret

7×11,5 cm

Przepisy, z których ścigano Ślęczka, to art. 97 kodeksu Makarewicza (wejście w porozumienie z innymi osobami w celu pozbawienia państwa niepodległości, oderwania jego części, targnięcie się na życie prezydenta lub próba jego obalenia, a także usunięcia przemocą organów władzy, słowem: obalenie ustroju) oraz art. 225, zabójstwo.