Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s. 170

Nr 780 – Kurt Restel, szpieg

P-5843
Miejsce:Katowice
Twórca:
Tematyka:Portret

6×12 cm