Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 16

Nr 88 – Władysław Karenkowski (vel Kurenkowski), przestępca polityczny

P-5093
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Członek KPP.