"Orędownik", 3 VI 1938

Nr 903 – Zygmunt Dobrodziej, fałszerz pieniędzy I

P-5966
Miejsce:Chojnice
Twórca:
Tematyka:Portret

7,5×10 cm

Dobrodziej był zawodowym fałszerzem pieniędzy. Por. Nr 2128.