Nr 948 – Władysław Chilimoniuk

P-6012
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Por. nr 956.