Obiad u Karpińskich w Spuszy

P-1046

Julia z Modzelewskich Karpińska (w głębi), bliżej czworo dzieci, nieznana osoba, dalej Winia Rydzewska-Matuszyńska (guwernantka dzieci) i p. Piotrowicz z administracji majątku Sapiehów.