Spusza, przed I Wojną Światową
Obiad przy stole, Mamusia
[Julia z Modzelewskich Karpińska,w głębi] i czworo
dzieci [Irka, Jasia, Gienia, Zygmuś], p. Winia Rydzewska[-Matuszyńska], p. He-
lena Bilińska – nasze nauczy-
cielki i p. Piotrowicz – urzędnik
Administracji Lasów Sapiehy.