Obraz – dwie dziewczynki

P-9176

Zapewne platynotypia.