Osoba z kręgu Karpińskich

P-1028

Krewna lub – raczej – znajoma Karpińskich z Białej Cerkwi, gdzie Józef, syn Jana Feliksa, był rządcą u Sapiehów.