Miejsce:Berlin
Twórca:
Tematyka:Architektura

Zamek w
Charlottenburgu
Berlin
7 sie[rpnia 18]73

Wznoszony i przebudowywany od końca XVII wieku, zniszczony w czasie II wojny światowej, był odbudowywany i rekonstruowany do początków wieku XXI.

Dwie figury koni po bokach chyba obecnie nie istnieją.