Miejsce:Wenecja
Twórca:
Format:Amatorski
Zbiór:

[P]lac Św. Marka w Wenecji 
1909 r.
2 lata przed ślubem