Paryż, ogród Luksemburski

S-784
Miejsce:Paryż
Twórca:
Tematyka:Architektura

Na odwrocie poza nazwą maksyma:

Sztuka mówienia bez końca
nie jest jeszcze sztuką rozmowy.