Paryż, Pałac Sprawiedliwości przed spaleniem

P-988

Prace nad rozbudową Pałacu Sprawiedliwości ukończono w 1868, a w 1871 budynek w paru miejscach podpalono w trakcie Komuny Paryskiej. Zdjęcie wykonano najpewniej pomiędzy tymi datami.