Paryż, widok Sekwany ze spalonym ratuszem

P-983

„Vue de la Seine”. Zniszczenia po Komunie Paryskiej.