Paszport Tadeusza Kołakowskiego

I-2427
Technika:
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:

Paszport 10×13,5 cm, „Dowód osobisty R. P.” wydany w Warszawie 20 X 1929 na podróż w celach naukowych do Danii. Zdjęcie 4×5,5 cm. Wiza duńska i tranzytowa niemiecka. Tadeusz Kołakowski w latach 40. był szefem Oddziału Papierniczego Społem.