Piazza dei Mercanti oraz Porta di Pescheria w Mediolanie

P-4676

19×25 cm

Porta di Pescheria (w głębi zdjęcia) została wyburzona w roku 1887.

Dziewięć dużych fotografii Wenecji, Mediolanu i Myken (P-4670 – P-4678) oraz cztery mniejsze z Rzymu i Vicenzy (P-4840 – P-4843) pochodzi z jednego zbioru – były w większości naklejone na dość zniszczone kartki zwykłego papieru, z których trzy (oraz jeden oryginalny karton) podstemplowano pieczątką:

A. KARCZEWSKI
INŻ. ARCHITEKT
Milanówek. Linja Warszawska 49

Mniejsze zdjęcia opisano ze zbioru A. Łobosa.  Kartki usunąłem, pieczątki i dopiski przeniosłem, żeby świadczyły o proweniencji.

Antoni Michał Łobos (1903-1945) był lwowskim architektem i konserwatorem zabytków, po wojnie był niedługo zastępcą wojewódzkiego  konserwatora zabytków w Krakowie (zginął w wypadku samochodowym w sierpniu 1945), natomiast Antoni Józef Michał Karczewski (1898-1957) był wykładowcą arch. średniowiecznej na warszawskiej Politechnice i konserwatorem zabytków. W czasie wojny w konspiracji (zastępca komendanta organizacji „Zbrojne Wyzwolenie”, również jako wykładowca). Od 1946 kierownik pierwszej w Polsce katedry konserwacji na AGH w Krakowie, 1954-56 w Instytucie Architektury w Warszawie, gdzie zmarł. Jego bogate zbiory dokumentacyjne przetrwały w Milanówku pod Warszawą – część z nich trafiła do Min. Kultury, część do Archiwum M. Warszawy, część pozostała w rękach prywatnych, skąd zapewne trafiły na rynek antykwaryczny.