Pielęgniarze-ochotnicy z Czerwonego Krzyża „Zug Berlin II”

PD-2351

Fotografia 11×16 cm na karcie 13,5×20 cm.