„Pierwsza odprawa pracowników O. Pap.”

P-2417

Zdjęcie 13×17 cm