„Pierwszy transport papieru”

P-2416

Zdjęcie 13×17 cm