Pokój refrakcyjny Oddziału Oczu

P-3902
Miejsce:Lwów
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Wnętrze

Pokój refrakcyjny
Oddz[iału] Oczu Państw[wowego] Szp[itala]
we Lwowie
Kierownik
A[lbin] Musiał