Polowanie z Gabrielem Narutowiczem

P-1133

17×23,5 cm.

20 lub 21/I 1922 r Polowanie w
nadleśnictwie Krasnopolskiem
Puszczy Augustowskiej.
6. Skulski, b[yły] premier
7. Narutowicz, wówczas minister, późniejszy
prezydent Rzeczypospolitej.
9. w białym baszłyku – Witowski b[yły] dzierż[awca] terpentyniarni
12. W. Rogiński – naczelni Zarządu (późniejszy dyrektor [?])
13. Podhorski, dowódca 1-go pułku ułanów Krechow[ickich] w August[owie]
14. Tropczyński, leśniczy
16. Piotr Kraśnicki, nadleśn[iczy] n[adleśni]ctwa Krasnopol[skiego]
20. Józef Karpiński, ówczesny ins[ektor] Las[ów] Państw[owych]
21. Siedlicki, dzierż[awca] terpent[yniarni] w Augustowie

20,21/I. 1922 r.