Pomnik wojny francusko-pruskiej

P-9150

Zapewne platynotypia.