"Gazeta Śledcza" 5 IV 1937
"Gazeta Śledcza" 16 IV 1937

(poza numeracją 3) – Majer Koper, fałszywe dokumenty

P-6419
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Fałszerstwo dokumentów lub posługiwanie się fałszywymi.