Poznań, mieszkanie sióstr Karpińskich

P-1139
Miejsce:Poznań
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Grupowe Wnętrze

Poznań, mieszkanie sióstr Karpińskich.
Siedzą od lewej: Felicjan Roguski, me-
dyk
[po wojnie w Warszawie, lekarz wojskowy
w Klinice Neurologicznej WIM], Joanna Karpińska / Szkoła Mal. i Przem.
Art. w Poznaniu, Patora stud[ent] rolnictwa
Polek Świderski – stud[ent] leśnictwa, Zygmunt
Karpiński – stud[ent] leśnictwa, Eugenia Karpińska,
stud[entka] historii 1926 ?