Przechodnie na Pont Royal pod Luwrem

PD-9519

Po prawej widać końcowy fragment oficyny Luwru, Pawilon Flory.