Przez drzwi na morze, Konstanca (?)

P-2299
Technika:
Miejsce:Konstanca
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka: