Przy desce kreślarskiej

P-6860
Miejsce:Lwów
Twórca:
Tematyka:Portret

7,5×12 cm

Lwów 5. XII [19]32 r.

Kochanemu Wujowi
(?)
Spodnie są całe
plama biała pocho-
dzi od defektu
na kliszy.

Zdjęcia P-6860 – P-6864 reprezentują jedną rodzinę, związaną z Kielcami (być może również z Wł. Pasternakiem ze zdjęcia P-6859).