Rewia mód II

P-4603
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Portret

Zbiór sześciu zdjęć (P-4600 – P-4605), pokazujących eleganckie towarzystwo, do którego należy malarka podobna do Boznańskiej.