Rodzeństwo Karpińskich i Edward Żółtowski

P-1073

11,5×16,5 cm

Siedzą na ganku od prawej strony:
Irka Karpińska, pan Żółtowski Edward
Jasia Karpińska
Stoją: Gienia Karpińska i Zygmuś Karpiński

W Spuszy, w 1918 roku
po powrocie z Ukrainy