Rodzeństwo Karpińskich w saloniku w Spuszy

P-1034
Miejsce:Spusza
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret Wnętrze

Spusza – gub. gro-
dzieńska. Dzieci od pra-
wej: Irka, Jasia, Genia i Zyg- 
muś Karpińscy
w saloniku.
Przed I wojną świat.

Spusza