Rodzina Modzelewskich w Wiszenkach

P-1032

13×18 cm

W Wiszenkach (leśniczówka) u Wuja Stefana
Modzelewskiego
Siedzą na stopniach ganku:
dziadzio Józef Modzelewski i jego naj-
młodszy syn Eugeniusz 
babcia Maria Modzelewska stoi
oparty o słup stoi wuj Stefan – obok stoi
kolega wuja Gienia.

Wiszenki 1913 r.