12x16.5 Ruiny dworu w Wygnance pod Czortkowem

Ruiny dworu. Wygnanka (Czortków)

P-117