Rzeźba pod kościelnym murem

P-9191

Zapewne platynotypia.

Być może resztka rzymskiego nagrobka?