Sejny, objazd wojewody, leśnicy, 24 baon KOP

P-1134

Fotografia w formacie pocztówkowym naklejona na karton 18,5×21,5 cm.

Z objadu wojewody oraz wyższych urzędników leśnictwa i województwa Sejny – 11. X. 1931 r. – grupa inspekcjonująca i korpus ofic[erski] 24 ba[tali]onu K[orpusu] O[chrony] P[ogranicza] z dowódcą brygady płk. Kalabińskim.

W ostatnim rzędzie drugi od prawej – Józef Karpiński. Na prawo od duchownego w pierwszym rzędzie pułkownik Stanisław Kalabiński.

A także: wśród stojących, po lewej stronie, w ciemnym mundurze z charakterystyczny węzłem na mankiecie stoi prawdopodobnie ówczesny Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Białymstoku, podinspektor Władysław Łoziński.

(informację tę dostarczył p. Michał Chlipała, za co bardzo dziękuję)