Sen w ogrodzie

P-804
Miejsce:Lwów
Twórca:
Tematyka:Portret

Widoczna na fotografii gazeta „Słowo Polskie” była endeckim dziennikiem, wydawanym we Lwowie w latach 1895-1946, stąd też zdjęcie wykonano zapewne we Lwowie lub w jego okolicach.